Organization


Past Presidents

    Founding and Honorary President:

LIU Gui-Rong (Cincinnati University, USA)

    Honorary President:

LIU Zishun (XJTU & NUS)


President:

CUI Fangsen (IHPC)

 

Vice Presidents:

LI Hua (NTU)
TAN Beng Chye Vincent (NUS)
XU Xiangguo George (IHPC)

 

Secretary:

LI Hongying (IHPC)
 

Treasurer:

GUO Junyan (IHPC)
 


Trustees:

CHENG Qianhua (Modec)
ZHANG Zhiqian (IHPC) 
 

Committee members:

LEE Heow Pueh (NUS)
LIM Kian Meng (NUS)
POH Leong Hien (NUS) 
NARAYANASWAMY Sridhar (IHPC) 
NG Teng Yong (NTU)
TAN Xiaoming (Modec Offshore Production System Pte Ltd)
XING Xiuqing (IHPC)

 

Webmaster:

        SHE Chongmin (NUAA)

Honorary Auditors:

CHENG Yuan (IHPC)